Spørsmål til Bent Høie

Spørsmål til Bent Høie

Den 24. november 2017 stilte NEFF i samråd med Tore Hagebakken følgende spørsmål til Bent Høie; Hvorfor brukes ikke i større grad kvalifisert personell til å sikre kompetanse på ernæringsfeltet innen pleie- og omsorgstjenesten? Les hele spørsmålet vårt og svaret vi fikk fra helseministeren her.

 

NEFF sine kommentarer til Bent Høie sitt svar:

Svaret fra Høie var langt og gir en fin oversikt over retningslinjer og planer på område. Og der stopper det.. Først og fremst finner NEFF det merkelig at Høie i sitt svar fremhever «For 2018 har regjeringen bevilget om lag 350 mill. kroner til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene.» Hvorfor skal vi bruke mer penger på videreutdanning til en gruppe helsepersonell som allerede har fullt opp med oppgaver, når vi allerede har kvalifisert ernæringspersonell som er klare til å bistå i det viktige forebyggende ernæringsarbeidet?

Når det gjelder henvisning til retningslinjer og handlingsplaner (kvalitetsreform for eldre, utvikling av trygghetsstandard, pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24–7 (2014–2018), Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring, Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)), er dette alle flotte dokumenter. Men hvordan brukes disse i praksis?

Videre legger Høie det store og hele ansvaret over på kommunene. Ja, kommunene har et ansvar for det er her forebygging og behandling faktisk utføres. Imidlertid avhenger prioritering av god ernæring i kommuner per i dag av lokalpolitikernes interesser og kampsaker, men også ildsjeler i nærmiljøet. Slik vil det være fram til penger øremerkes til ernæringskompetanse og -arbeid i kommunen. Vi er helt enige i at det gjøres mye bra på området og mange fortjener skryt for innovativ og effektivt forebyggende arbeid. Men dette er ikke standarden i alle kommuner, jamfør en rekke presseoppslag om tragiske måltider til eldre høsten 2017.

Vi er for øvrig glade for å lese at kliniske ernæringsfysiologer løftes frem som en viktig ressurs i arbeidet. Men det er på tide å ta i bruk den utstrakte ernæringskompetansen som Norge faktisk innehar. God ernæring er avgjørende for god helse, og det er på høy tid at våre folkevalgte ledere tar ansvaret sammen med kommunene. Vi vil fortsette å jobbe for anerkjennelse av bredden og kompleksiteten i ernæringsfaget og -arbeidet med mål om bedre folkehelse for alle.

2018-02-08T20:05:16+00:00

About the Author:

Leave A Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.