Våre medlemmer

For å fremme våre medlemmers ernæringskompetanse og hvilke arbeidsmuligheter som finnes for våre medlemmer har vi spalteserien «Våre medlemmer» hvor vi spør medlemmer om hva de jobber med og hvorfor de er medlem av NEFF.